1. BTC-比特币:¥59643.82(+3.04%)
 2. ETH-以太坊:¥1154.19(+3.77%)
 3. EOS-柚子:¥25.7846(+5.5%)
 4. GBI:11213.94
即将开始的项目:21 进行中的项目:52
EOS 智能合约

EOS是EOS.io区块链系统发布的主网代币,主网上线前基于以太坊开展首次代币发行。 EOS.io项目由block.one的CTO Daniel Larimer(即Bytemaster,简称BM)主导,目标是建立一个横向和纵向都高度规模化…

官方网站 白皮书

¥25.82 +6.04%
第8名
 1. 流通市值

  ¥244.32亿

 2. 24H成交额

  ¥116.46亿

 3. 发行时间

  2017-06-26

 4. 流通量

  9.46亿

 5. 上线交易所

  120家

 6. 总发行量

  10.45亿

项目介绍

EOS是EOS.io区块链系统发布的主网代币,主网上线前基于以太坊开展首次代币发行。 EOS.io项目由block.one的CTO Daniel Larimer(即Bytemaster,简称BM)主导,目标是建立一个横向和纵向都高度规模化的区块链操作系统,提供各种必要的功能和超高的处理能力,让开发者可以将注意力集中在业务层。 Block.one团队致力于缩小区块链技术承诺与现实之间的差距,创建一个更安全,自由和互联的世界。 EOS提供帐户,身份验证,数据库,异步通信以及在数以百计的cpu或群集上的程序调度。该技术的最终形式是一个区块链体系架构,该区块链每秒可以支持数百万个交易,同时普通用户无需支付使用费用。

项目评级

您的浏览器不支持canva!
81.56 综合评分 B 评级
团队(74分/100分)
CEO是否估值百万美金级别
是(15分) 否(0分)
CEO同职位在职
0-1年(1分) 1-3年(5分) 3-10年(10分) 10年以上(15分)
CTO同职位在职
0-1年(1分) 1-3年(5分) 3-10年(10分) 10年以上(15分)
规模
3人以下(5分) 4-10人(8分) 11-20人(10分) 20人以上(15分)
平均年龄
18-20岁(2分) 21-25岁(7分) 25-30岁(10分) 30-40岁(8分) 40岁以上(2分)
研发占比
0-10%(0分) 10%-30%(7分) 30%-60%(15分) 60%-80%(7分) 90%-100%(3分)
销售/市场占比
0-10%(2分) 10%-30%(7分) 30%-60%(15分) 60%-80%(7分) 90%-100%(0分)
技术(82分/100分)
是否开源
否(0分) 是(15分)
github指数
25(25分)
有无重大bug
有(0分) 无(15分)
BUG响应效率
不响应(0分) 慢(5分) 快(15分)
开发者入门
容易(15分) 一般(12分) 困难(5分)
技术稳定性
不稳定(0分) 一般(10分) 稳定(15分)
产品(95分/100分)
项目解决问题
一般(5分) 优秀(10分)
项目市场规模
一般(5分) 庞大(10分)
项目可行性
否(0分) 是(10分)
白皮书更新频率
频繁(0分) 不更换(10分) 有更换(8分)
白皮书质量分
12(15分)
产品线路图
否(0分) 是(10分)
项目进度
没有(0分) 只是一个想法(3分) 仅演示(5分) 原型(8分) Alpha版本(10分) Beta版本(15分) 正式版本(20分)
产品迭代
1年以上五迭代(0分) 一年以内有迭代(5分) 半年以内有迭代(10分) 一季度以内有迭代(15分)
代币(67分/100分)
团队持有比率
5%以下(10分) 6-10%(15分) 11-20%(20分) 20%以上(5分)
发行机制
永不增发(20分) 团队决定(5分) 可能会发行第二轮(10分) 发行一部分以供营销活动所需(15分)
通过代币销毁解决通胀
否(0分) 是(10分)
上市时长
1年以内(8分) 1-2年(10分) 2-3年(12分) 3年以上(15分)
上市前20交易所
0家(0分) 1-3家(10分) 4-6家(15分) 7-10家(18分) 10家以上(20分)
24小时成交额
百万级以下(3分) 百万级(5分) 千万级(8分) 亿级(10分) 十亿级(12分) 百亿级及以上(15分)
社区(77分/102分)
Telegram成员数
0(0分) 1-500(5分) 501-1000(10分) 1001-5000(12分) 5000以上(15分)
twitter关注数
0(0分) 1-500(5分) 501-1000(10分) 1001-5000(12分) 5000以上(15分)
twitter赞
0(0分) 1-500(5分) 501-1000(10分) 1001-5000(12分) 5000以上(15分)
twitter关注数
0(0分) 1-500(5分) 501-1000(10分) 1001-5000(12分) 5000以上(15分)
twitter赞
0(0分) 1-500(5分) 501-1000(10分) 1001-5000(12分) 5000以上(15分)
微博粉丝数
0(0分) 1-500(5分) 501-1000(10分) 1001-5000(12分) 5000以上(10分)
微信群
暂无(0分) 500人以上(10分)
是否有联系方式
否(0分) 是(5分)
顾问(96分/100分)
官网是否介绍
否(0分) 是(15分)
官网是否外链
否(0分) 是(15分)
是否合作过百万美元公司
否(0分) 是(15分)
投官网展示资机构
否(0分) 是(15分)
名人指数
36(40分)

项目团队

 • 排名
 • 交易所
 • 交易对
 • 24H价格
 • 24H成交额
 • 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • EOS/USDT
 • ¥18.47
 • ¥5.21亿
 • 2019-01-02 19:07:39
 • 2
 • IOAEX
 • EOS/USDT
 • ¥17.12
 • ¥4.49亿
 • 2018-12-27 13:39:49
 • 3
 • 火币全球站
 • EOS/USDT
 • ¥17.1
 • ¥4.49亿
 • 2018-12-27 13:39:14
 • 4
 • 58COIN
 • EOS/UCC
 • ¥21.14
 • ¥3.48亿
 • 2018-11-30 12:58:22
 • 5
 • VVBTC
 • EOS/USDT
 • ¥17.12
 • ¥3.39亿
 • 2018-12-27 13:39:50
 • 6
 • 火币Pro
 • EOS/USDT
 • ¥18.49
 • ¥3.37亿
 • 2019-01-02 19:07:40
 • 7
 • HitBTC
 • EOS/USDT
 • ¥18.62
 • ¥3.28亿
 • 2019-01-02 19:07:45
 • 8
 • ZB网
 • EOS/BTC
 • ¥18.49
 • ¥2.72亿
 • 2019-01-02 19:07:47
 • 9
 • 星客
 • EOS/ETH
 • ¥12.85
 • ¥2.59亿
 • 2018-12-14 08:32:11
 • 10
 • Bibox
 • EOS/ETH
 • ¥18.45
 • ¥2.41亿
 • 2019-01-02 19:07:44
 • 11
 • 火币Pro
 • EOS/ETH
 • ¥18.5
 • ¥2.22亿
 • 2019-01-02 19:07:40
 • 12
 • 火币全球站
 • EOS/BTC
 • ¥17.1
 • ¥2.19亿
 • 2018-12-27 13:39:14
 • 13
 • IDAX
 • EOS/ETH
 • ¥18.49
 • ¥2.12亿
 • 2019-01-02 19:07:49
 • 14
 • DragonEx
 • EOS/USDT
 • ¥18.5
 • ¥2.04亿
 • 2019-01-02 19:07:51
 • 15
 • BQEX
 • EOS/USDT
 • ¥17.12
 • ¥2.02亿
 • 2018-12-27 13:39:50
 • 16
 • 火币Pro
 • EOS/BTC
 • ¥18.48
 • ¥2.01亿
 • 2019-01-02 19:07:40
 • 17
 • 币安网
 • EOS/USDT
 • ¥17.1
 • ¥1.85亿
 • 2018-12-27 13:39:13
 • 18
 • 火币全球站
 • EOS/ETH
 • ¥17.16
 • ¥1.85亿
 • 2018-12-27 13:39:14
 • 19
 • Dcoin
 • EOS/USDT
 • ¥17.12
 • ¥1.84亿
 • 2018-12-27 13:39:50
 • 20
 • IDAX
 • EOS/BTC
 • ¥18.49
 • ¥1.74亿
 • 2019-01-02 19:07:49
 • 21
 • RightBTC
 • EOS/BTC
 • ¥17.24
 • ¥1.68亿
 • 2018-12-27 13:39:53
 • 22
 • 火币合约
 • EOS/USD
 • ¥18.27
 • ¥1.67亿
 • 2019-01-02 19:08:22
 • 23
 • 香港富比特
 • EOS/FBT
 • ¥18.57
 • ¥1.51亿
 • 2019-01-02 19:07:55
 • 24
 • 币昇
 • EOS/ETH
 • ¥17.1
 • ¥1.38亿
 • 2018-12-27 13:39:54
 • 25
 • VVBTC
 • EOS/ETH
 • ¥17.12
 • ¥1.37亿
 • 2018-12-27 13:39:50
 • 26
 • ZG.TOP
 • EOS/USDT
 • ¥18.48
 • ¥1.27亿
 • 2019-01-02 19:07:54
 • 27
 • 香港富比特
 • EOS/ETH
 • ¥18.49
 • ¥1.22亿
 • 2019-01-02 19:07:55
 • 28
 • Bit-Z
 • EOS/USDT
 • ¥18.5
 • ¥1.21亿
 • 2019-01-02 19:07:43
 • 29
 • IDCM
 • EOS/USDT
 • ¥18.51
 • ¥1.2亿
 • 2019-01-02 19:07:52
 • 30
 • 币安
 • EOS/USDT
 • ¥18.49
 • ¥1.15亿
 • 2019-01-02 19:07:42
1 2 3 4 5 6 7 8 12 >