1. GBI:
即将开始的项目: 进行中的项目:
NEM 其他

新经币(new economy movement,缩写 nem),是一种点对点虚拟货币。2015年初发布,其源代码由java编写并100%属于原创。nem 广泛发布于人群中,其块链采用了全新发明的基于重要性证明poi的同步解决方案。nem特…

官方网站 白皮书

¥0.28 -1.39%
第23名
 1. 流通市值

  ¥24.83亿

 2. 24H成交额

  ¥1.82亿

 3. 发行时间

  2015-04-01

 4. 流通量

  90亿

 5. 上线交易所

  26家

 6. 总发行量

  90亿

项目介绍

新经币(new economy movement,缩写 nem),是世界上第一个智能资产区块链。NEM基于企业级性能来创建,它的区块链技术为几乎任何一种资产的管理提供了世界级的平台:货币、供应链、公证、所有权记录等。NEM的强大通过简单而安全的开发接口展现出来,因此你可以在短时间内部署你的区块链解决方案。无论你是建立下一个最佳的移动应用程序还是将区块整合到现有的业务基础设施中,NEM都可以通过区块链帮你实现。 NEM的智能资产系统通过其强大的功能集,允许任何人完全定制他们使用NEM区块链的方式,包括命名空间和完整的链上多重签名控制。任何应用程序都可以通过NEM简单的API来接入这些功能,从而轻松集成到移动应用程序、现存业务基础架构或合约逻辑。NEM的公有链为开发人员提供了一个开放和自扩展的平台。

项目评级

系统正在努力评级中!

项目团队

 • 排名
 • 交易所
 • 交易对
 • 24H价格
 • 24H成交额
 • 更新时间
 • 1
 • Exrates
 • XEM/BTC
 • ¥0.51
 • ¥2274.94万
 • 2018-12-21 22:29:46
 • 2
 • Zaif
 • XEM/JPY
 • ¥0.52
 • ¥1506.24万
 • 2018-12-21 22:29:25
 • 3
 • 币安
 • XEM/BTC
 • ¥0.52
 • ¥1021.78万
 • 2018-12-21 22:28:48
 • 4
 • HitBTC
 • XEM/BTC
 • ¥0.53
 • ¥487.42万
 • 2018-12-21 22:28:56
 • 5
 • Exrates
 • XEM/USD
 • ¥0.5
 • ¥407.96万
 • 2018-12-21 22:29:46
 • 6
 • DragonEx
 • XEM/BTC
 • ¥0.52
 • ¥360.39万
 • 2018-12-21 22:29:03
 • 7
 • B网
 • XEM/BTC
 • ¥0.53
 • ¥272.23万
 • 2018-12-21 22:29:07
 • 8
 • Upbit
 • XEM/BTC
 • ¥0.52
 • ¥270.78万
 • 2018-12-21 22:28:51
 • 9
 • P网
 • XEM/BTC
 • ¥0.53
 • ¥244.84万
 • 2018-12-21 22:29:10
 • 10
 • Upbit
 • XEM/KRW
 • ¥0.52
 • ¥237.66万
 • 2018-12-21 22:28:51
 • 11
 • HitBTC
 • XEM/USDT
 • ¥0.54
 • ¥202.6万
 • 2018-12-21 22:28:56
 • 12
 • CoinTiger
 • XEM/BITCNY
 • ¥0.48
 • ¥117.78万
 • 2018-12-21 22:29:07
 • 13
 • OKEX
 • XEM/BTC
 • ¥0.53
 • ¥93.97万
 • 2018-12-21 22:28:49
 • 14
 • 币安
 • XEM/ETH
 • ¥0.52
 • ¥85.16万
 • 2018-12-21 22:28:48
 • 15
 • HitBTC
 • XEM/ETH
 • ¥0.54
 • ¥82.48万
 • 2018-12-21 22:28:56
 • 16
 • OKEX
 • XEM/USDT
 • ¥0.53
 • ¥51.39万
 • 2018-12-21 22:28:49
 • 17
 • Livecoin
 • XEM/BTC
 • ¥0.53
 • ¥22.1万
 • 2018-12-21 22:29:25
 • 18
 • 币安
 • XEM/BNB
 • ¥0.52
 • ¥20.77万
 • 2018-12-21 22:28:48
 • 19
 • B网
 • XEM/ETH
 • ¥0.53
 • ¥19.67万
 • 2018-12-21 22:29:07
 • 20
 • Upbit
 • XEM/ETH
 • ¥0.52
 • ¥19.56万
 • 2018-12-21 22:28:51
 • 21
 • Zaif
 • XEM/BTC
 • ¥0.55
 • ¥19.34万
 • 2018-12-21 22:29:25
 • 22
 • Livecoin
 • XEM/USD
 • ¥0.53
 • ¥13.21万
 • 2018-12-21 22:29:25
 • 23
 • Exmo
 • XEM/USD
 • ¥0.49
 • ¥92481.09
 • 2018-12-19 17:55:44
 • 24
 • Coinsuper
 • XEM/BTC
 • ¥0.53
 • ¥75369.96
 • 2018-12-21 22:29:48
 • 25
 • Exmo
 • XEM/BTC
 • ¥0.49
 • ¥70528.02
 • 2018-12-13 15:39:35
 • 26
 • Coinsuper
 • XEM/ETH
 • ¥0.53
 • ¥68112.07
 • 2018-12-21 22:29:48
 • 27
 • C网
 • XEM/BTC
 • ¥0.53
 • ¥60712.04
 • 2018-12-21 22:29:30
 • 28
 • 火币韩国站
 • XEM/BTC
 • ¥0.52
 • ¥59217.38
 • 2018-12-21 22:29:54
 • 29
 • OKEX
 • XEM/ETH
 • ¥0.52
 • ¥57989.75
 • 2018-12-21 22:28:49
 • 30
 • 火币韩国站
 • XEM/USDT
 • ¥0.52
 • ¥48199.43
 • 2018-12-21 22:29:54
1 2 >